30 Haziran 2011 Perşembe

Turkiyede İş Kazaları Etkenleri

Türkiyede İş Kazaları ve Tehlike etkenleri

İş kazaları konusunda yapılan istatistik lerin incelenmesi, bunların başlıca dört etkenden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır.
Malzeme

Kullanılan makine, tehlikeli olabilir; kö tü ayarlandığında, korunmadığında ve bakı mı yapılmadığında (aşırı hızlı dönen çark, emniyet aygıtı olmayan pres gibi), bozularak ka zaya sebep olabilir.
Yapılan iş En çok kazaya rastlanan işkolları arasın da, bir yerden bir yere mal nakli gösterilebi lir. Buna, çoğunlukla kötü istifleme, taşıma alanlarının düzgün olmaması, taşıma kural larına uyulmaması neden olmaktadır.
Diğer işkollarının da kendilerine özgü teh likeleri vardır (inşaat işçilerinin, iskeleden düşmeleri gibi). Ayrıca iş örgütlemesi, üretim temposu ve randıman endişeleri de, iş güven liğini olumsuz yönde etkilemektedir.
işçi

Kişinin fizik ve duygusal yetenekleri de, işini az çok kolay yapmasını sağlar. Boyu-posu, görme ve işitme duyularının yeterli ol ması gibi. Kişinin psikolojik tepkileri (işe uyum, uyum kolaylığı), kültürel tutumu (ta rım işçisinin, sanayi koluna uyumundaki güç­lükleri, yetişmiş olmak) da, güvenlik açısın dan ciddi sorunlar yaratabilir.
Çevre
Fiziki çevre. Çevre koşullan (gürültü, ısı, kötü havalandırma, yetersiz aydınlatma, da ğınıklık ve kimyasal kargaşa), işçinin çalışma gücünü aksatabilir ve sağlığını bozabilir.

İnsan çevresi. Ayrıca işçi, bazı kişisel ve kolektif etkenlerden de etkilenip, sağlığını bo zabilir. Buda mesleki ve sosyal ilişkilerini ak­satır. İş arkadaşları ile hiyerarşik ilişkiler de bir üzüntü kaynağı olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder